Welkom

Het Advocatenkantoor De Meulenaere & Partners vindt zijn oorsprong bij de stichter Mr. Luk DE MEULENAERE, die vanaf 1975 zijn loopbaan als advocaat begon aan de Gentse balie. Al vlug bestond het kantoor uit een groep advocaten, die zich wisten te onderscheiden op de diverse terreinen van het recht.

Tot het cliënteel van ons kantoor behoort reeds jaren de Volvo Groep België zowel in Gent, Oostakker als Brussel.
Ook de Partena groep (sociale verzekeringskas) wordt door het kantoor geholpen over het ganse Vlaamse landsgedeelte.
Talrijke aannemers, architecten en KMO's in het algemeen doen beroep op de diensten van ons kantoor.
Op basis van de specialisatie van de diverse medewerkers vinden ook de particuliere rechtzoekenden een perfecte opvang bij De Meulenaere & Partners.

Op vandaag wordt elk dossier behandeld onder leiding van één of beide zaakvoerder(s), Mtrs. Luk & Bart DE MEULENAERE, met bijstand van de medewerkers en ondersteuning van het inmiddels uitgebreide secretariaat.

Sedert 2004 werkt het kantoor onder een vennootschapsrechterlijke vorm, waardoor nog meer de indeling naar specialisatie wordt beklemtoond. Het recht is te uitgebreid en te ingewikkeld geworden om in zijn geheel door één advocaat te kunnen worden behandeld. Deze manier van werken garandeert nog meer de efficiëntie en de snelheid waarmee de problemen kunnen worden opgelost.
Onze wereld is veeleisend geworden en wij proberen daar gepast op te reageren via een vlugge en efficiënte dienstverlening waarin de cliënt centraal staat.

Via deze website geven wij u een exact en transparant beeld van onze structuur en manier van werken.

L. De Meulenaere
Zaakvoerder
B. De Meulenaere
Zaakvoerder