bdm@advocatendemeulenaere.be

KBO nummer
0866.907.212

Bank
– IBAN BE35 3900 5232 0037 (BIC BBRU BE BB)
– IBAN BE47 7377 3700 0080 (BIC KRED BE BB)

Derden
– IBAN BE04 4480 1002 3131 (BIC KRED BE BB)

Bart De Meulenaere

Voornaamste Activiteiten binnen kantoor

 • Sociaal Statuut der Zelfstandigen (sociale bijdragen en vennootschapsbijdragen)
 • Ondernemingen in moeilijkheden (sinds 2016 benoemd als curator bij de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Gent)
 • Privaat contractenrecht (inclusief bouw- en aannemingsrecht)
 • Goederenrecht (mede-eigendom en huur)
 • Personen- en familierecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • Strafrecht
 • Verkeersrecht
 • Invorderingen – Incasso

Studies

 • Lager onderwijs: Sint Lievenscollege Gent – Sint Pieters Buiten
 • Middelbaar onderwijs: Don Bosco College Zwijnaarde (Latijn Moderne Talen)
 • Universiteit: Afgestudeerd met onderscheiding als licentiaat in de rechten in 2003 (UGent – optie sociaal-economisch recht)
 • Juridisch Frans
 • Opleiding curator (CONFOCUS)

Balie

 • 01.10.2003: ingeschreven op lijst van stagiairs van de Orde van advocaten te Gent
 • 01.10.2006: ingeschreven op tableau van de Orde van advocaten te Gent
 • 2005-2006: Bestuurslid van de Commissie van Stagiairs bij de Balie te Gent
 • 2008-2010: Bestuurslid Vlaamse Conferentie der Balie van Gent
 • 2009-2011: Penningmeester Vlaamse Conferentie der Balie van Gent
 • 2010-2011: Dauphin Vlaamse Conferentie der Balie van Gent
 • 2011-2013: Voorzitter Vlaamse Conferentie der Balie van Gent
 • 2013-2014: Past-Voorzitter Vlaamse Conferentie der Balie van Gent
 • 2010-2011: Lid van de Raad van de Orde van de Balie Gent (adjunct-secretaris)
 • 2010-2015: Voorzitter-Coördinator commissie website Balie Gent
 • 2010-2016: afgevaardigde Gentse Balie in Commissie Internet en Intranet OVB
 • 2013-2016: Lid van de Raad van de Orde van de Balie Gent
 • 2013-…: Vast Penningmeester van de Orde van Advocaten van de Balie te Gent
 • 2013-…: Voorzitter-coördinator Bibliotheekcommissie Balie Gent
 • 2015-2020: Voorzitter-coördinator commissie IT Balie Gent
 • 2016-2021: Single Point of Contact Balie Gent in COMM IT (commissie commitment IT) OVB
 • 2017-2020: Lid van de Raad van de Orde Balie Gent
 • 2020 – 2021: Voorzitter-coördinator Commissie Communicatie Balie Gent
 • 2021- …: Lid Commissie Communicatie Balie Gent
 • 2021- … : Lid Tuchtcel Balie Gent (onderzoeker)

Kantoor

 • 2003-2004: Stagiair bij Advocatenkantoor Geert Mortier
 • 2004-2006: Stagiair bij Advocatenkantoor De Meulenaere & Partners
 • 2006-2007: Advocaat Medewerker bij Advocatenkantoor De Meulenaere & Partners
 • Sinds 01.07.2007: Zaakvoerder-Vennoot Advocatenkantoor De Meulenaere & Partners (B.S. 05.07.2007)
 • Sinds 07.08.2020: Statutair bestuurder – vennoot Advocatenkantoor De Meulenaere & Partners (B.S. 24.08.2020)

Aanvullende studies en opleidingen

 • Tijdens zijn stage volgde Mtr. Bart DE MEULENAERE een opleiding juridisch Frans in de schoot van de Franse Kamer van Koophandel
 • Opleiding Curator (CONFOCUS)
 • Deelname aan studiedagen en colloquia betekenen een aanvulling en vervolmaking van de opleiding
 • Organisator Studiecycli met Vlaamse Conferentie der Balie van Gent:
  • 2008-2009: Actualia Gerechtelijk Recht
  • 2009-2010: “Bouwrecht: van A(anneming) tot Z(akenrecht)”
  • 2010-2011: “Recht in (r)evolutie”
  • 2011-2012: Internet &/@ Recht (editor)
  • 2012-2013: Het (on)vermogen tot planning (editor)
  • 2013-2014: Verkeersrecht

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans