mvdb@advocatendemeulenaere.be

 

KBO nummer

0559.810.556

Bank

IBAN BE90 3632 1111 0032

(BIC BBRUBEBB)

Derden

IBAN BE54 6304 2834 6197

(BIC BBRUBEBB)

Maxime Van den Bossche

Voornaamste activiteiten binnen kantoor

 • Sociaal Statuut der Zelfstandigen (sociale bijdragen en vennootschapsbijdragen)
 • Personen- en familierecht
 • Eigendomsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Bouw- en aannemingsrecht
 • Verkeersrecht
 • Invorderingen – Incasso

Studies

 • Lager onderwijs: Don Bosco Baarle
 • Middelbaar onderwijs: Sint-Pietersinstituut Gent
 • Universiteit: Afgestudeerd met onderscheiding als master in de rechten in 2014 (UGent)

Balie

 • 01.10.2014: ingeschreven op de lijst van stagiairs van de Orde van advocaten te Gent
 • 01.10.2017: ingeschreven op het Tableau van de Orde van advocaten te Gent
 • Ingeschreven voor juridische tweedelijnsbijstand bij de balie te Gent

Kantoor

 • 2014-2017: advocaat-stagiair bij DE MEULENAERE & PARTNERS
 • 2017-2021: jurist bij Welzijnskoepel West-Brabant vzw
 • Sedert 01.01.2022 tot heden: advocaat-medewerker bij DE MEULENAERE & PARTNERS

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans