Category Archives: Geen categorie

Wat moet u doen als u een betaalbericht heeft ontvangen om rolrechten te betalen?

Vanaf 1 februari 2019 moet het rolrecht niet langer meer worden betaald door de eisende partij op het ogenblik dat de zaak op de rol wordt ingeschreven.

Zodra de rechter in de zaak een eindbeslissing neemt zal hij ook beslissen wie de rolrechten moet betalen.

Hierbij vindt U meer informatie wat U moet doen als U een bericht krijgt van de FOD Financiën m.b.t. de betaling van de rolrechten.

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/u-kreeg-een-betaalbericht

https://www.youtube.com/watch?v=Q-7ruzNawwI&feature=youtu.be

 

< Back