Dienstenwet

Informatie in het kader van de dienstenwet (W.26.03.2010)

De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.
Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe NV.

Meer uitleg vindt u hier en hier.

De onderstaande opgelijste advocaten zijn verzekerd volgens het verzekeringsattest dat u kan bekijken door te klikken op de respectieve advocaat.

De beroepsregels en gedragscode voor advocaten zijn te raadplegen via www.advocaat.be.
Verdere informatie wordt verstrekt bij de eerste consultatie op kantoor.

 

Advocaat

KBO nummer

Bart De Meulenaere 0866.907.212
Ingrid Van Royen 0866.907.212
Natascha Baert 0812.669.562