Specifieke kosten

Deze kosten zijn kosten die rechtstreeks verbonden zijn met de behandeling van een welbepaald dossier.

De rubrieken in de kosten zijn de volgende:

Opening en aanleg dossier €75,00
Uitgaande briefwisseling per post per zending €10,00
Inkomende briefwisseling per post (verwerking)  €3,00
Uitgaande faxberichten per zending  €8,00
Inkomende faxberichten (verwerking)  €3,00
Uitgaande e-mail per zending  €8,00
Inkomende e-mail (verwerking)  €3,00
Dactylografie (anders dan briefwisseling):  
Per blad (zwart/wit)  €10,00
Per blad (kleur)  €15,00
Aangetekende zending  €18,00
Kopieën:  
Per blad (zwart/wit)  €0,30
Per blad (kleur)  €1,00
Telefoon:  
forfait  van € 10,00 tot € 75,00
 
Uitgaven aan derden   
Gerechtskosten (dagvaarding, rolrecht, grosse, ongetekende afschriften, betekeningskosten enz…) toe te rekenen aan kostprijs per dossier 
Archivering  €40,00 
Vertalingen  uurtarief
Verplaatsingen (o.a. zittingen, expertises, notarissen e.a.) per km  € 0,50
Parking werkelijke kost